Центар за истраживање Православнога Монархизма, Одбор за историографију, повест, историја, историографија. Centar za istrazivanje Pravoslavnoga monarhizma, Odbor za istoriografiju, povest, istorija, istoriografija. Center for Research of Orthodox Monarchism, Board for Historiography, history.
Центар за Истраживање Православнога Монархизма - Одбор за историографију