Грб Краљевине Србије Грб Центра

HIGH PATRONAGE
ВИСОКИ
ПОКРОВИТЕЉ

BOARD FOR HERALDIC AND GENEALOGICAL STUDIES
ОДБОР ЗА
ХЕРАЛДИЧКЕ
И ГЕНЕАЛОШКЕ СТУДИЈЕ

BOARD FOR CULTURE
ОДБОР ЗА
КУЛТУРУ

BOARD FOR HISTORIOGRPHY
ОДБОР ЗА
ИСТОРИОГРАФИЈУ

BOARD FOR POLITICAL THEORY
ОДБОР ЗА
ПОЛИТИЧКУ
ТЕОРИЈУ

Serbian Orthodox Action ''Sabor''
СРБСКА
ПРАВОСЛАВНА
АКЦИЈА
''САБОР''

Удружење за Борбу
Против Болести Зависности
''Свитање''
УДРУЖЕЊЕ ЗА БОРБУ
ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
''СВИТАЊЕ''

 

ПОЧЕТНА
О НАМА
СИМВОЛИ
Грб
Застава
Слава
АКТИВНОСТИ
Документи
Саопштења
Трибине
Медији
Најаве
РИЗНИЦА
Извори
Мисли
Истраживања
Разно
НОВО(мапа)
ЛИНКОВИ

064/ 201 27 26
czipm@yubc.net

Беџ Одбора за хералдичке и генеалошке студије Центра за истраживање Православнога Монархизма (изображење Рада Павловића)

Ђакон Ненад М. Јовановић
ХЕРАЛДИЧКА И СИМВОЛИЧКА АНАЛИЗА
ПРЕДЛОЖЕНОГА ГРБА И ЗАСТАВЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
   У циљу потпунијега разумевања предложених хералдичких и вексилолошкх композиција, налазимо за потребно да се забележи и нека реч о хералдичкој и символичкој поруци, коју оне преносе.

   Такође, није згорег ни изнети и пар података о Ауторима овога предлога, а све у циљу помоћи надлежнима до донесу одлуку од најбољега интереса за Град Ваљево и његове житеље.

   Дакле, предлог грба и стега Града Ваљева, који се налазе пред уваженом Комисијом јесте плод хералдичкога промишљања и уметничке вештине Одбора за хералдичке и генеалошке студије Центра за истраживање Православнога Монархизма (http://www.czipm.org/heraldika.html).

   Пројекат је израђен по замисли и према блазону Часнога оца Ђакона Ненада М. Јовановића (Хералд Кнежевске Лозе Српскога Краљевскога Дома Карађорђевића, Хералдичар Одбора за Хералдичке и Генеалошке Студије Центра за Истраживање Православнога Монархизма, Хералдички Консултант Aliança Internacional Monárquica Portuguesa, Придружени Члан The International Association of Amateur Heralds...), а изображен је трудом инж. Срећка Никитовића (Хералдички уметник Кнежевске Лозе Српскога Краљевскога Дома Карађорђевића, Хералдички уметник Одбора за хералдичке и генеалошке студије Центра за истраживање Православнога Монархизма...) и проф. Љубодрага Љ. Грујића (Хералдички уметник Одбора за хералдичке и генеалошке студије Центра за истраживање Православнога Монархизма, Члан The International Association of Amateur Heralds).

   Ваља истаћи да поменути Одбор делује под Високим Покровитељством Његовога Краљевскога Височанства Кнеза Александра Павловога Карађорђевића, као и то да је у оквиру њега осмишљен и израђен већ прилично велики број Црквених, месних, корпоративних, породичних, као и грбова и застава Чланова Српскога Краљевскога Дома Карађорђевића од Србије; Краљевскога Дома Багратиона-Мухранских од Грузије; Краљевскога Дома Браганса од Португала; Краљевскога Дома Бабиито од Бунјоро-Китаре; Краљевскога Дома Абанјигинја од Руанде, као и грбова и застава чланова више угледних aристократских pодова, витешких pедова и др.

   Од домаћих месних грбова посебно истичемо грбове Општине Лајковац, Општине Штрпце, Месне Заједнице Шангај (Нови Сад), Месне Заједнице Влакча (Крагујевац), Месне Заједнице Војвода Степа (Нова Црња), као и предлоге знамења Општине Босилеград, Општине Жагубица, Месне Заједнице Старо Жарково (Београд)... Иначе, осим предлога грба и заставе Града Ваљева, у овоме тренутку је у току и поступак разматрања још три наша предлога за символе још једнога нашега града и две наше општине...

   Осим тога, наши радови су наилазили на врло позитиван одјек у домаћој и међународној стручној јавности, тако да су многе наше хералдичке и вексилолошке ознаке регистроване (или су у поступку регистрације) од стране неких од најпрестижних светских хералдичких ауторитета и регистара или су уврштене у грбовнике неких од најпознатијих светских хералдичких удружења, ко што су: Русская Геральдическая Коллегия; Societas Heraldica Slovenica; The Burke’s Peerаge & Gentry International Register of Arms; The United States Heraldic Registry; The Confederate College of Heraldry; Heraldický Register Slovenskej Republiky; The International Association of Amateur Heralds...


+ + +   Речени предлог грба и заставе је израђен у степену основнога, средњега и великога грба, а начињен је и наш предлог изгледа градске заставе, као неопходан елеменат свакога грба Армигера (Грбоносца) овога сатуса и ранга. На овоме месту није згорега нагласити да се велики грб користи у нарочитим приликама и на местима од посебнога церемонијалнога значаја за Општину, као што је сала Скупштине Општине, службене просторије Градоначелника и Председника Скупштине Града и слично. Средњи грб има нешто ширу намену и користи се за потребе пригоднога означавања зграда у власништву Града, на таблама које изначавају градске границе, у просторијама осталих градских званичника, као и на службеноме штампаноме материјалу Града (посетнице, меморандуми, саопштења, канцеларијски материјал и сл.), док се основни грб употребљава у још ширем и мање формалноме виду (нпр. на рекламноме материјалу, туристичким брошурама, возилима, билбордима, у домовима грађана и сл.).

   Како било, овај предлог грба Града Ваљева је израђен сасвим у складу са најбољом европском хералдичком традицијом, као са локалним хералдичким наслеђем, а у сагласности са постојећим домаћим хералдичким стандардима, важећим за месну хералдику код нас.

   У сладу са реченим, наш предлог грба Града Ваљева се састоји из штита, бедемске круне, држача, застава и ленте за гесло. Боје и символи употребљени у њему пажљио су одмерени, како би грб ваљано репрезентовао будућега Титулара и како би на хералдички исправан и визуелно пријемчив начин представио његово повесно наслеђе, хералдичко предање тога поднебља, као и његове државно-правне карактеристике и статус.


+ + +   Основне боја штита је црвена, што је сасвим у складу са најдревнијим српским хералдичким предањем, будући да је црвена била и доминантна боја по заступљености у нашој средњевековној хералдичкој пракси. Осим тога црвена боја има и доминатно место у државним символима Србије, а у Православној иконографији она означава и нестворену Божанску Природу. Дакле, њеном употребом у предложеним символима изражава се вера и нада у живот Града и њених житеља у складу са Вољом Божијом. Наравно, није без значаја ни чињеница да се на територији Града налазе и локалитети на којима су вођене и одсудне и крваве операције током многобројних бојева за слободу, на шта нас подсећа и црвено поље штита овога грба.

   Иначе, приликом одабира основних боја и елемената грба, определили смо се да сачувамо основне карактеристике са најстаријега сачуванога хералдичкога знамена са територије Ваљева, како би обезбедили повесни и ликовни континуитет у символици Града.

   Елем, главни елеменат, упошљен у овоме предлогу грба, јесте идеална реконструкција грба са старе барутане, тј. куле Војводе Јакова Ненадовића на Кличевцу из 1813. године, као једне од две најстарије сачуване грађевине на територији градскога језгра.

   Више поменутога грба Господара Јакова се налази сужени шеврон, као парекселанс војни символ, који, међутим, може символички и да упућује и на место сусрета двају река. Елем, поменути шеврон је изображен у хермелину, јер ово хералдичко крзно речито сведочи о Краљевскоме карактеру Града, чије је славно село Бранковина, из познатих разлога, у повести Србије уписано као: ''мајчевина Карађорђевића''.

   У глави штита су две суочене и разломљене сабље кривошије, које сведоче о месту мученичке погибије Оборкнеза Алексе Ненадовића и Кнеза Илије Бирчанина, као две највеће и најславније жртве Сече Кнезова из 1804. Иначе, ваља истаћи и да је сабља кривошија један од најконстантнијих и најкарактеристичнијих наших хералдичких символа, који су у нашу устаничку хералдику доспели из наше хералдичке традиције надахнуте угарском хералдиком.

   Иначе, врлина овога предлога грба и заставе Ваљева је и у томе што је се ограничио на употребу свега једне хералдичке боје (црвене), једнога хералдичкога крзна (хермелина) и два хералдичка метала (сребра и злата), што доприноси једноставности композиције, али не на уштрб њене поруке.

   Није згорег нагасити и да златна боја (у хералдици жута боја означава злато) символички представља Благослов Божији, материјално и духовно богатство, непропадивост или вечност, као и боју зрелог жита, тј. богатство тла. Ипак, посебно је важно истаћи да златна боја представља боју вечнога живота и његове непролазне Славе. Све то, у комбинацији са црвеном подлогом, даје хералдички исправно и ликовно пријатно решење, које је крцато символиком и набојем.

   Бела, пак, боја у хералдици одговара сребрној и символизује моралну чистоту и Владарска је боја, што је од посебне важности за Град у чијој непосредној близини се налазе локалитети од ванредне важности за нашу државност и повест.

   Више описанога штита је сребрна бедемска круна са четири видљива мерлона, што одговара карактеру места према његовоме статусу и броју становника, а у складу са устаљеним стандардима наше месне хералдике, будући да таква круна следује територијалним јединицама, које имају између 75.000 и 100.000 становника.

   Држачи штита су са обе стране сребрни конкретни повесни ликови од пресудне важности за Град. Пре свега, на десној хералдичкој страни јe то Свети Владика Николај Жички и Охридски, као једини ексклузивно ваљевски Светитељ и ''највећи Србин после Светога Саве'', по речима Преподобнога Јустина Ћелискога, као другога великана наше духовности, такђе нераздвојно повезанога са судбином и животом овога Града. Елем, са леве хералдичке стране је држач већ поменути Оборкнез Алекса Ненадовић, као један од утемељитеља Града и најважнији представник великашке породице, која је у Граду оставила неизбрисиви печат.

   Осим сто чувају описани штит, поменути држачи придржавају и два стега, што је учињено у складу да прописима важећим у нашој савременој месној хералдици. Држач са десне хералдичке стране (у хералдици је десна страна важнија страна и односи се на посматрачеву леву страну) придржава тзв. народни барјак (према слову Закона), док држач са леве хералдичке стране придржава предложени барјак Титулара. Оба стега су оперважена украсним златним ресама, док су и копља за барјаке, такође, златна и украшена на врховима сведеним грбом са куле Војводе Јакова Ненадовића. Иначе, распоред и употреба застава у нашој месној хералдици су, такође, предвиђени нашом позитивном хералдичком регулативом, што је дословно поштовано и у овоме предлогу.

   Подвлачимо да је распоред и одабир застава на овоме грбу начињен према постојећим стандардима за нашу месну хералдику, према којима се на десној хералдичкој страни налази стег прве непосредно надређене територијалне јединице (тј. Србије), а на левој стег самога Армигера, који најчешће понавља садржај са штита односнога грба, као што је и овде случај.

   У жељи за достојанственијим утиском комплетне хералдичке композиције, која и овако одише раскошју, уобичајени компартмент (база) је сасвим изостављен, а његову улогу испод штита је преузео развијени свитак за мото грба, на којему стоји име будућега Титулара, као што је и уобичејено код наших месних грбова.


+ + +   Имајући у виду пропозиције Комисије за унапређење корпоративног идентитета града Ваљева, уверени смо да представљено хералдичко и вексилолошко решење испуњава све приоритете будућега Титулара и то и својом формом и својим садржајем.

   Узимајући у обзир наше досадашње искуство у изради предлога и грбова и стегова бројних општина и месних заједница у нас и на страни, уверења смо да смо на ваљан начин испунили задатак постављен пред нас овим Конкурсом.

   Наиме, задовољени су естетски и хералдички стандарди, а испоштоване су и жеље будућега Носиоца грба, тј. херадички и символички су представљени жељени елементи и то уз употребу хералдичких боја и метала, који су већ део хералдичке баштине будућега Армигера. Уверени смо и да односни предлог на ваљан начин изражава историјско и хералдичко наслеђе, што се и постављало као један од основних атрибута, којим би предлог грба и заставе морао да се одликује.


+ + +


БЛАЗОН ГРБА:На црвеноме сужени шеврон хермелинов између две разломљене кривошије оштрицама једне према другој балчака златних и грба са куле на Кличевцу, све надвишено сребрном бедемском круном са четири видљива мерлона и постављено између два држача, Светога Владике Николаја Жичкога и Охридскога и Оборкнеза Алексе Ненадовића природних, држећа копља, са којих се вију у поље ресама опшивени златно, народни стег Србије - десно и Титулара – лево, а испод свега свитак са именом Титулара


БЛАЗОН ЗАСТАВЕ:На црвеноме сужени шеврон хермелинов између две разломљене кривошије оштрицама једне према другој балчака златних и грба са куле на Кличевцу.


+ + +
Град Ваљево
/предлог - велики/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)    Град Ваљево
/предлог - средњи/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)

Град Ваљево
/предлог - мали/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)    Град Ваљево
/застава/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)

Град Ваљево
/предлог - велики - сведена варијанта/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)    Град Ваљево
/предлог - средњи - сведена варијанта/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)    Град Ваљево
/предлог - мали - сведена варијанта/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)

Град Ваљево
/предлог - велики - црно-бела варијанта/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)    Град Ваљево
/предлог - средњи - црно-бела варијанта/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)

Град Ваљево
/предлог - мали - црно-бела варијанта/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)    Град Ваљево
/застава - црно-бела варијанта/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)

Град Ваљево
/предлог - велики - линијска варијанта/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)    Град Ваљево
/предлог употребе на мајици/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)    Град Ваљево
/предлог употребе на привеску/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)

Град Ваљево
/предлог употребе на меморандуму/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)    Град Ваљево
/предлог употребе на меморандуму - црно-бела верзија/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)    Град Ваљево
/предлог употребе на посетницама/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)

Град Ваљево
/предлог употребе на коверти - прва верзија/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)

Град Ваљево
/предлог употребе на коверти - друга верзија/
(Ненад М. Јовановић, Срећко Никитовић, Љубодраг Љ. Грујић)


+ + +
Српска Православна Црква

ОДБОР ЗА ЈАСЕНОВАЦ СВЕТОГA АРХИЈЕРЕЈСКОГA САБОРА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Помозите обнову Свете српске Царске Лавре - Манастира Хиландара

Епархија Западноевропска 
- Холандија


Српска Православна Црквена Општина
 Успења Пресвете Богородице 
- Цирих

Српска Православна Парохија 
Светога Василија Великога 
- Хелсингборг

Њ.К.В. Кнез Александар (Павлов) Карађорђевић

Њ.К.В. Принц Александар Карађорђевић

Њ.К.В. Кнегиња Јелисавета Карађорђевић

Њ.К.В. Кнез Никола и Кнегиња Љиљана Карађорђевић

Њ.К.В. Кнез Димитрије Карађорђевић

Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине Карађорђевић

Фонд Краљевић Томислав Карађорђевић

Фондација Принцезе Јелисавете Карађорђевић

Руски Царски Дом

Грузински Краљевски Дом

Грчки Краљевски Дом

Монархија кроз векове

Српско хералдичко друштво ''Бели Орао''

Друштво Српских Грбоносаца ''Милош Обилић''

Руска хералдичка колегија

Сибирска хералдичка колегија

Словеначко хералдичко друштво

Burke's Peerage & Gentry International Register of Arms

Српски хералдички Интернет магазин ''Глас хералда''

Српски Радио Сутон

Хералдички Уметник Срећко Никитовић

ПОСМАТРАЧ

Иконографска Pадионица ''Павловић''

Издавачка кућа ''Конрас''

Каљевски Ред Витезова

Равногорски Покрет Вишеград

Савез Православних ХоругвоносацаРуске победе

иконопис
фреске
рестаурација
консервација
мозаик 
дуборез
позлата
веб мајстор Преузмите банер Преузмите банер