THE COLLEGIUM`S LEGAL BACKGROUND
Грб Краљевине Србије Грб Центра
ПОЧЕТНА
О НАМА
СИМВОЛИ
Грб
Застава
Слава
АКТИВНОСТИ
Документи
Саопштења
Трибине
Медији
Најаве
РИЗНИЦА
Извори
Мисли
Истраживања
Разно
НОВО(мапа)
ЛИНКОВИ

064/ 201 27 26
czipm@yubc.netКомандир Валериј Павлович Јегоров,
Главни Хералд Светога Андреја
Руске хералдичке колегијеГрб Руске хералдичке колегије
РУСКА ХЕРАЛДИЧКА КОЛЕГИЈА+ Његово Царско Височанствo Велики Кнез Владимир Кирилович Романов    Његово Високоблагородије, Командир Валериј Павлович Јегоров, Главни Хералд Светога Андреја Руске хералдичке колегије- НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТА -

ПРАВНА ПОЗАДИНА КОЛЕГИЈЕ    Руска хералдичка колегија, која се обично на латинскоме назива и: COLLEGIUM HERALDICUM RUSSAE (CHR), je обновљена 1991. под високим покровитељством Његовога Царскога Височанства Великога Кнеза Владимира Кириловича, у његовоме тадашњему својству као Главе Царскога Дома Романова. Пошто је потом уредно регистрована код руских врховних власти, рускога Министарства правде, Потврдом бр. 2757 од 24. маја 1995., сада је CHR једино законито (али не-владино) тело законски овлаштено, у складу са својим Статутом: ''Да производи, региструје и објављује грбове за појединце и организације''.

    Тренутно, CHR обухвата већину водећих националних учењака и стручњака на пољу хералдике, генеалогије, средњевековне повести, витештва и сродних области. Она укључује, такође, и тим светски познатих хералдичких уметника, од којих се, заслужено, најбољом сматра Г-ђа Наталија Јегорова, Хералд Свете Катарине, Главни хералдички уметник CHR. Радом Иностранога оделења CHR, руководи командир Валериј Јегоров, Главни хералд Светога Андреја, ради остваривања:

    Регистрације и објављивања ЛЕГИТИМНИХ Даровница грбова, које су дароване од стране признатих грбовних званичника из било које националне хералдичке канцеларије.

    Регистрације и објављивања предходно НЕРЕГИСТРОВАНИХ грбова, које су носиле породице кроз дужи временски период.

    Стварање НОВИХ ГРБОВА за достојне појединце и организације, које имају жељу да прибаве легитиман, смислен и естетски пријатан грб, који је у савршеној сагласности са предањском праксом древне руске и европске хералдичке уметности.

    Статут CHR обезбеђује право за објављивање грбова армигера, и, заиста, ми планирамо да објавимо Грбовну Матрикулу (која је регистрована код Рускога државнога комитета за штампу, Регистрација бр. 013110, од 8. децембра 1994.) некада у будућности, као посебне свеске, иако не преузимамо никакве обавезе што се тиче објављивања армигерских грбова. Молимо да резумете да ми никада не узимамо новац, било за саму регистрацију (или, тачније, за уношење грба у Грбовну Матрикулу), или за могуће објављивање грба у будућности. Дажбине, које се наплаћују, намењене су само за рад уметника и за намиривање текућих трошкова техничкога особља CHR.


ПРОЦЕДУРА И ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ    Затражићете помоћ CHR у осмишљавању дизајна са личним значењем, а у хералдичкоме уметничкоме предању. То ће получити личну пажњу Главнога хералда командира Валерија Јегорова, којему ће бити потребна или скица/слика или опис предложених грбовних знамења, или, ако нема ничега од тога, бар неке основне идеје што се тиче Вашега будућега грба. Такође, био би захтеван кратак Curriculum Vitae (Résumé), који би садржавао пуно име, датум и место рођења, образовање, професију, војну службу, садашње занимање, брачно стање, децу и сва звања и титуле, уколико их има, да би били унети у Diploma Armorum. Такође и две фотографије за пасош (ово последње је пожељно, али не и обавезно), за архиву клијената.

    Пошто су сва ова питања задовољена и уплата примљена, ми одпочињемо са радом и изводимо га по реду и у ритму, које ми видимо као неопходне и погодне за нас, ради бољега извођења СВИХ ПОРУЏБИНА, које смо прихватили.

    Прво ће бити изведен линијски цртеж Вашега грба и послат ради Вашега коначнога одобрења. Након тога, књижнична слика, Ваша Diploma Armorum на два језика и остали предмети ће бити изведени и одпослати. Једна важна примедба: док се одвија главни део израде оригиналне књижничне слике у пуној боји, ми би Вас молили да схватите да рад који је неоходан, изискује доста времена, а неизбежно је да има и других поруџбина, које су у току израде. Дакле, оно што бисмо желели да молимо од Вас у овој фази рада, јесу Ваше стрпљење и поверење.

    Наши подносиоци захтева би увек требали да буду упозорени унапред и спремни да чекају одређено време на спровођење поруџбине. Обично, ми молимо за 2 до 4 месеца да би завршили рад, али некада, када имамо већи број поруџбина у току (и домаћих и иностраних), можда бисмо морали да затражимо мало више времена – од око 3 до 6 месеци. Ми се увек код наших подносилаца захтева поуздамо на мудрост и разумевање да можемо да спроводимо наше хералдичке поруџбине по реду, једну по једну. У супротноме, ни један грб уопште не би могао да буде завршен. СМИРЕНО И УЗАЈАМНО ПОВЕРЕЊЕ ИЗНАД СВЕГА! Заправо, ми радимо веома брзо: уместо једне или две године, колико обично Грбовне колегије у другим земљама захтевају за испуњење хералдичке поруџбине, ми молимо само за пар месеци. То је, заправо, муњевит начин рада за посао који захтева толико времена, као што је случај са сликањем грбова. Ми имамо, овде у CHR само једнога изванреднога хералдичкога уметника – стручњака, који је стално претрпан послом, док ми не можемо да агажујемо уметника-приправника за важне поруџбине, као што су оне веома важних страних подносилаца захтева.

    Ваш грб символизује достојанство Ваше породице и остаће као истинска реликвија за будуће генерације.


КОНАЧНИ ПРОИЗВОД И
DIPLOMA ARMORUM У РУСКОМЕ СТИЛУ    Од краја 2001., коначни производ Collegium Heraldicum Russiae се обично изводи као РУЧНО РАЂЕНО и потом РАЧУНАРСКИ ДОВРШЕНО прелепо уметничко дело, као и Дипломе и све остале штампане ствари, које се штампају на СЈАЈНОМЕ ПАПИРУ високога квалитета, формата А4. Разлог за овакву праксу је следећи:

    Постоје многи делови и облици грба, који могу да се нацртају и насликају искључиво МАЈСТОРСКОМ РУКОМ хералдичкога уметника, коју ниједан рачунар никада не би могао да замени. Међу такве делове, које је неопходно израдити руком, спада велики број људских фигура, звери, чудовишта, птица, круна, плаштова и безбројних других предмета, који су мање сложени.

    Истовремено, увек постоји доста прецизних геометријских и симетричних облика, као што се различите звезде, вишеугаоници, мали умножени предмети и тд., који морају да се цртају и сликају. Када би се то чинило ручно, било би то без постизања неопходне тачности и потребне прецизности, што једноставно не би било мудро, јер би се често окончало лошим и чудним резултатом. Због тога се предмети, као они горепоменути, обично начине одвојено рачунарски и, потом, у коначној фази рада, додају на скенирану слику ручно сликане позадине грба. Шта више, да би се површини штита додала нарочита лепота и живописност боја, често примењујемо веома привлачни ''ЕФЕКАТ НАГИБА'', који се једино може постићи рачунарски.

    Због тога, данас се коначно изображење грба у пуној боји, од стране Collegium Heraldicum Russiae, изводи и једној врсти префињенога КОМБИНОВАНОГА уметничкога рада, који се обично 95 процената изводи РУЧНО, а осталих 5 процената је рачунарски довршено. У томе смислу, пошто коначно изображење грба у пуној боји више не постоји, као потпуно ручно рађено уметничко дело, а по одлуци Председништва CHR, ми подносиоцу захтева достављамо само РАЧУНАРСКИ ДОВРШЕНO УМЕТНИЧКO ДЕЛО, за чији уметнички ниво наши армигери сматрају да је без премца. Од 1997. сви страни грбови су уношени у Нарочити одељак Matricula-е Armorum, при чему се њихов редослед прати само према датумима уноса, без бројева.

    Сваки армигер прима од CHR препорученом авионском поштом своју Diploma-у Armorum у рускоме стилу у облику нарочите грбовне свеске (фасцикле), која се састоји од десет ствари, које овде наводимо и од којих је сваки докумет изведен на изванредноме сјајноме папиру формата А4:


1. Књижнична слика грбовнога знамења

2. Сликовни део Diploma-е Armorum

3. Текстуални део Diploma-е Armorum на енглескоме

4. Текстуални део Diploma-е Armorum на старорускоме

5. Велика слика грба у боји на белој позадини

6. Две умањене копије грба у боји на белој позадини

7. Припрема за штампу књижнога листића (Ex Libris) у боји, за употребу у књигама

8. Припрема за штампу књижнога листића (Ex Libris) у црвеносмеђој боји, за употребу у књигама

9. Пуно изображење грба, богато урамљенога у виду Ex Libris-а

10. Припрема за штампу заглавља у боји, за употребу у личноме канцеларијскоме материјалу


    У току више последњих година Collegium Heraldicum Russiae је набавио велику збирку различитих Диплома западнога типа. Скоро све оне изгледају попут великих листова папира, некада А4 формата, а чешће А3 или, чак и већих. Постоји традиција на Западу да се ови документи излажу на зиду. Русија има сасвим другачију националну традицију што се тиче важних докумената, као што су университетске или Дипломе доктората. Зато, по правилу, свака руска Диплома изгледа као прилична А5 књижица, повезана у кожу, а странице су јој опремљени воденим жиговима. Права руска Диплома се тешко кривотвори, баш као и пасош. Наравно, Царске Грбовне Дипломе (Грбовне Даровнице) су у Русији увек сматране за изузетно важне документе, па су зато увек израђиване као вредне ствари. Имамо и бројне повесне примере да су руски Цареви (преко својих Главних Хералда) додељивали Грбовне Даровнице у облику упечатљивих књига, често повезаних у тамно црвени марокен, са позлаћеним словима и копчама.

    Дакле, садашња усвојена предства наше Diploma-е Armorum, у облику нарочите грбовне свеске (фасцикле), величине А4 јесте срећни компромис између руске и западне традиције. Армигер може, по сопственоме избору, да је чува онаквом каква јесте, као књигу или може да лако извади листове из фасцикле и урами их заједно и окачи на зид. И, оно што је веома битно, садашња величина CHR Diploma-е Armorum се показала као најпогоднија за међународну авионску пошту.


Наша поштанска адреса:


CHR, P.O. Box 2677, Kirov 610031, Russia. * Tel./Fax: +7 (8332) 631 607. armorial@yandex.ru или vyegorov@armorial.kirov.ru
или valery-yegorov@russiancollegeofheraldry.org
Интернет странице: http://www.armorial.ru или http://www.russiancollegeofheraldry.org


РАЗЛИЧИТИ ТИПОВИ ГРБОВА    Цена наших услуга највише зависи од састава грба подносиоца захтева и то како следи:


1. Уколико се грб састоји од шест ОСНОВНИХ ДЕЛОВА: штита, шлема, плашта, венца, челенке и мотоа (ако га има).

2. Уколико би грб, услед Благородства, укључивао и КРУНУ РАНГА - у случају титуларнога Племства – Кнез, Војвода, Маркиз, Гроф, Виконт и Барон – или ако би требао да укључује инсигније Витешких Редова у додатку горе поменутих шест основних делова грба.

3. Уколико би, такође, из разлога ранга или почасти, грб имао да буде одликован укључивањем ДРЖАЧА и базе.

4. Уколико би, додатно, грбовно знамење особе на високоме положају имало да укључује ГРБОВНУ ДРАПЕРИЈУ (Мантију) одражавајући њено достојанство.

5. Након што је његов лични грб регисрован код CHR, армигер има право да поручи и посебну Diploma-у Armorum за свакога од његових хералдичких НАСЛЕДНИКА (али једино уколико НИЈЕ укључено ново уобличавање грба) по нарочитој сниженој цени.


ТИТУЛЕ ПЛЕМСТВА    Од Октобарске револуције 1917., Русија је била република (не монархија), тако да титуле Племства не постоје у овој земљи de jure, нити су званично признате од стране Владе Руске Федерације.

    Племићске титуле у савременој Русији више не подразумевају никакве повластице, предности или прерогативе.

    Из тога разлога, и строго према своме Статуту, Руска хералдичка колегија се бави искључиво грбовима као таквима, тј. само са чистом хералдиком.

    CHR никада, у прошлости или тренутно, није била овлаштена да додељује титуле Племства било коме, нити да, на званичан начин, исте признаје као припадајуће некоме.

    Традиционално, међутим, будући да су веома поштоване и уважене у свим слојевима рускога друштва, Племићске титуле се de facto често незванично користе, као титуле уважавања, додељене за личну службу многим угледним и уваженим људима, чије право на титулу је ваљано потврђено помоћу одговарајућих докумената.

    Морамо да нагласимо чињеницу да пресуђивање или одлучивање око овако деликатних спорова, као што је нечије право на Племићску титулу, или било какво званично признавање или порицање поменутих ствари, лежи изван овлаштења, стручности и делатности Руске хералдичке колегије.


ДРЖАЧИ    Према руској традицији, особе високога друштвенога положаја, Племство, припадници витешких редова, официри војске или морнарице и остали сличнога достојанства, уживају право да своја грбовна знамења одликују додавањем два држача.


ПОЧАСНО ЧЛАНСТВО    Неки појединци, који су много допринели ствари оживљавања руске хералдике, могу се уписати као Почасни Чланови CHR. Такве истакнуте особе примају од Председништва Руске хералдичке колегије прелепу Диплому Почаснога Чланства, писну на латинскоме, прописно печатирану и потписану.


ОДБИЈАЊЕ    Руска хералдичка колегија пружа услуге на основу обостранога пристанка, али Председништво CHR задржава право да одбије без објашњења било који захтев, који оно сматра неприличним и неприкладним за прихватање као хералдичке поруџбине.

    Морамо, такође, да нагласимо да је политика CHR да не потврђујемо, нити одричемо било коју информацију, која би се могла наћи на Интернет сајтовима, а која би се тицала Руске хералдичке колегије.Велики грб Рускога Царства (насликао Командир Валериј Павлович Јегоров 2003.)
/По одобрењу Његовога Високоблагородија, Командира Валерија Павловича Јегорова, Главнога Хералда Светога Андреја Руске хералдичке колегије,
превео Ненад М. Јовановић/

Српска Православна Црква

Епархија Рашко-Призренска - најновије информације са Косова - сведочења о терору над Србима

Принц Александар Карађорђевић

Кнез Александар Карађорђевић

Иконографска радионица Павловић
веб мајстор Преузмите банер Преузмите банер