Грб Краљевине Србије Грб Центра
ПОЧЕТНА
О НАМА
СИМВОЛИ
Грб
Застава
Слава
АКТИВНОСТИ
Документи
Саопштења
Трибине
Медији
Најаве
РИЗНИЦА
Извори
Мисли
Истраживања
Разно
НОВО(мапа)
ЛИНКОВИ

064/ 201 27 26
czipm@yubc.netО БУДУЋЕМУ ГРБУ БРАТСТВА БАТУРАН

(ПРЕДЛОЗИ)Предлог грба Батурана (бр.1)         Предлог грба Батурана (бр.2)    Обзиром на постојеће предлоге изгледа грба братства Батуран, могуће је навести неколико корисних предлога...

    Пре свега, приметили бисмо да постојећи предлози грба Батурана нису осмишљени према важећим стандардима за породичне грбове, какви су уобичајени у европској (па самим тим ни у српској) хералдици. Овако осмишљени и изображени хералдички знаци би пре одговарали некоме месту него породици или братству. Такође, у овим предлозима нису употрбљени класични хералдички символи и елементи одомаћени у српској хералдици. Општи утисак је (бар што се тиче предлога бр.1) да је израђен подобно стандардима, нпр., словеначке или новије хрватске месне хералдике. Предлог бр.2 не бисмо ни коментарисали, јер се ради о прилично невештој и немаштовитој хералдичкој композицији, која, такође, ни по чему не одговара захтевима једнога породичнога грба...

    Ипак, верујемо да би предложени елементи грба могли да се ваљано хералдички уобличе и, уз додавање других неопходних елемената, да се добије квалитетно хералдичко решење.

    У томе смислу, предложили бисмо употребу класичнога полукружнога (тзв. ''шпанскога'') штита. У подножју штита би било представљено море и то одговарајућим хералдичким символом (види пример грба господина Клајда Веба) из којега би излазио приказ камените горе (види пример грба господина Гарета Зандела).

Грб Клајда Веба               Грб Гарета Зандела    Основа боја штита би била бела (бело у хералдици, као што знамо, одговара сребрноме). Дакле, прелажемо да на белој основи изнад мора и горе, буду постављена два пропета (тзв. ''rampant'') црвена лава окренута један ка другоме (тзв. ''respectant'' или ''combatant''). Иначе, црвени пропети лав на беломе јесте грб града Котора (види стилизацију арх. Драгомира Ацовића или сличан детаљ са грба породице Денис), што би упућивало на порекло Батурана, али и на двојицу браће Батурана.

Грб Котора               Детаљ са грба Дениса    Измећу себе, предњим шапама, лавови би приджавали лист винове лозе или грозд, као символ Светога Великомученика Трифуна, Славе Батурана (види сличан пример нашега предлога грба Општине Босилеград). Макету катедрале Светога Великомученика Трифуна из Котора бисмо покушали да избегнемо, јер је поменута богомоља, нажалост, римокатоличка, док су Батурани припадници Свете Православне Цркве! Но, уколико би будући баштиници инсистирали на употреби овога символа (нпр., као символа њиховога чисто географскога наслеђа) то би било и примењено, мада то не бисмо препоручивали, како из наведенога разлога, тако и због тога што би за његову употребу предходно ваљало замолити за дозволу надлежне римокатоличке (квази)црквене власти у Котору, а ово, верујемо, не би ишло тако ''глатко''. Једино оправдање за евентуалну употребу символичкога приказа катедрале Светога Трифуна у овоме грбу лежи у породичноме предању (не тако поузданоме) о учешћу Батурана у изградњи ове катедрале...

Предлог грба Босилеграда    Елем, изнад описанога штита би била постављена витешка кацига са плаво-белим плаштом (види пример грба породице Мартин), као што је уобичајено у читавој европској хералдици (види нпр. наше решење грба фамилије Јовановића-Ђаковаца-Попова). Изнад кациге, у челенци, налазила би се црвена лавља предња шапа, која би држала лист винове лозе или грозд (у зависности за шта се баштиници грба одлуче). Уколико би се Батурани, ипак, одлучили за употебу которске катедрале, онда би у челенку била постављена само она.

Грб Мартина               Грб Јовановића-Ђаковаца-Попова    Лента са максимом грба била би постављена испод штита, као што је и уобичајено код породичних грбова. Међутим, било би далеко примереније да на њој не стоји име баштиника грба, већ да се изабере пригодна максима. Наиме, у читавој европској хералдици то је далеко уобичајеније. У српској хералдичкој пракси је чест случај да име баштиника грба стоји на ленти само када је у питању грб општине или града, док се на породичним грбовима јављају разне девизе (мотои). Обзиром на порекло и Крсну Славу Батурана, предложили би смо стихове из Светога Писма (прецизније из Псалама Давидових): ''И вино весели срце човеку'', што би могло да се испише и на црквенословенскоме језику (дало би то једну лепу ''старинску'' патину грбу). Други предлог за мото би могла да буде и чувена латинска изрека: In vino veritas.

    Што се, пак, тиче употребе слова у грбовима - она није пожељна, јер европска хералдика такву праксу готово уопште и не познаје. Ретки су изузетци (нпр. попут грба града Рима). Што се, пак, тиче Крста - њега је могуће укомпоновати у наш предлог изгледа грба Батурана (у горњи десни или леви угао штита), уколико је то жеља баштиника грба.

Грб Рима

    Увераења смо да би, држећи се ових препорука, могли да дођемо до веродостојнога грбовнога знамења, примеренога повесноме достојанству и захтевима будућности, што се постављају пред братством Батурана!


Ненад М. ЈовановићСрпска Православна Црква

Епархија Рашко-Призренска - најновије информације са Косова - сведочења о терору над Србима

Принц Александар Карађорђевић

Кнез Александар Карађорђевић

Иконографска радионица Павловић
веб мајстор Преузмите банер Преузмите банер